Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Deklaracja dostępności

Biuletyn informacji publicznej

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Certyfikat ratowników czytelnictwa

4 marca – wystartuje rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – elektroniczna oraz do klas pierwszych szkół podstawowych – w formie tradycyjnej.

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego - rekrutacja w formie elektronicznej  konstancinjeziorna.formico.pl.

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej - rekrutacja tradycyjna (poniżej znajdują się linki do wniosku dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły i zgłoszenia dla dzieci z obwodu szkoły)

Wcześniej jednak rodzice i opiekunowie przedszkolaków, którzy chcą, aby ich dziecko w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Będzie to można zrobić już od najbliższego piątku (23 lutego). Od tego roku deklaracje będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem systemu rekrutacji Asseco, dostępnego na stronie internetowej: konstancinjeziorna.formico.pl.

System jest bardzo prosty i intuicyjny. Wystarczy z menu (znajdującego się po lewej stronie) wybrać zakładkę: „Wprowadź kandydata kontynuującego” i wpisać wszystkie niezbędne dane (m.in. imię i nazwisko dziecka, jego nr PESEL oraz adres zamieszkania). Kolejnym krokiem jest wybranie przedszkola oraz nazwy grupy, do których obecnie uczęszcza dziecko, i w których będzie kontynuowało edukację. Na złożenie deklaracji jest czas do 1 marca do godz.15.00. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Zgłoszenie do klasy 1

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Obiady

Obiady

Dziennik elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Facebook

Facebook

BHP w czasie pandemii

BHP w czasie pandemii

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne