Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Szkoła Podstawowa nr 6 w OpaczyJesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, środowiskową, kładącą nacisk na jakość kształcenia i wychowania, pomagającą każdemu dziecku odnieść sukces. Chcemy zdobywać przyjaźń i zaufanie. Naszą dewizą jest...

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, środowiskową, kładącą nacisk na jakość kształcenia i wychowania, pomagającą każdemu dziecku odnieść sukces. Chcemy zdobywać przyjaźń i zaufanie. Naszą dewizą jest dobre wychowanie, rzetelna nauka i świetna zabawa.

W naszej szkole:

 • uczymy tolerancji, szacunku, odpowiedzialności i kultury zachowania
 • każdy uczeń otrzymuje wszechstronną opiekę w życzliwej atmosferze i indywidualną pomoc
 • wizerunek szkoły tworzony jest wspólnie przez uczniów, nauczycieli, dyrektora i rodziców
 • zadania realizujemy współpracując ze środowiskiem lokalnym
 • pielęgnujemy tradycje szkolne, regionalne, narodowe, zapoznajemy uczniów z kulturą europejską
 • chronimy dzieci przed negatywnymi wpływami poprzez prowadzenie działań profilaktycznych
 • umożliwiamy rozwój pasji i zainteresowań w licznych zajęciach pozalekcyjnych
 • umożliwiamy dostęp do współczesnych środków multimedialnych
 • dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny
 • wprowadzamy w świat kultury i sztuki
 • stosujemy jasny i czytelny system oceniania
 • upowszechniamy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie
 • mamy fachową, ciągle doskonalącą się kadrę.