Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja

Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP 123-117-18-19

 

Rada Rodziców

  • reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy,
  • przedstawia dyrekcji szkoły, nauczycielom, organom nadzorującym pracę szkoły opinie rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
  • podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności placówki,
  • opiniuje podstawowe dokumenty ustalające zasady działalności szkoły,
  • współdziała ze szkołą w zakresie wychowania i nauczania uczniów.

 

Prezydium Rady Rodziców:

  1. PRZEWODNICZĄCY - p. Przemysław Jastrzemski
  2. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - p. Lidia Jastrzemska
  3. SEKRETARZ - p. Magdalena Węcławiak
  4. SKARBNIK - p. Magdalena Gałązka

 

Rada dysponuje funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

PKO BP 31 1020 1169 0000 8102 0279 4238

Wydatkowanie tych środków określa PDF Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców (.pdf)

 

Zachęcamy wszystkich rodziców do uczestniczenia w zebraniach Rady Rodziców. Omawiane są wówczas bieżące sprawy naszych dzieci i szkoły.

 

PDF Regulamin Rady Rodziców (.pdf)