Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
edukacja wczesnoszkolna                
język polski                
język angielski                
język niemiecki                
historia                
przyroda/biologia                
chemia                
fizyka                
geografia                
matematyka              
informatyka              
plastyka                
muzyka                
technika                
wychowanie fizyczne