Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy nie posiada osobowości prawnej, nieruchomość i mienie są własnością gminy.

2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej (Uchwała nr 149/2/95 Rady Miejskiej Konstancin - jeziorna z dnia 28 grudnia 1995r.)