Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Szkola Podstawowa nr 6 w oOpaczy jest szkołą publiczną. Pracuje w godzinach 7:30 - 16:30.

Liczba miejsc w placówce

  • oddział przedszkolny - 25
  • szkoła podstawowa - 200

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

  • etap I - klasy I - III (4 oddziały)
  • etap II - klasy IV - VIII (5 oddziałów).

Przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym trwa 1 rok.