Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Konstancin - Jeziorna ul. Piaseczyńska 77

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Akt potwierdzający istnienie i organizację szkoły publicznej z dnia 14 listopada 1995r. wydany przez Kuratora Oświaty w Warszawie
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe D.U. 2017 poz. 59

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059

  • Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 6