Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Właścicielem budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy jest Gmina Konstancin - Jeziorna.

  • wartość budynków i budowli - 6 298 351,16 zł
  • wartość maszyn i urządzeń technicznych - 281 617,43zł
  • wartość innych środków trwałych - 206 415,91zł

Wartość majątku stałego razem - 6 786 384,50zł