imię i nazwisko

 funkcja

nauczane przedmioty

Urszula Puchalska dyrektor informatyka
Agnieszka Bartosz - Goleniowska nauczyciel  język polski
Paulina Buczek nauczyciel język angielski
Elżbieta Ćwiklińska wychowawca klasy III, pedagog, logopeda edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Gawryś - Biernacka wychowawca świetlicy  
Katarzyna Gozdołek wychowawca klasy II b, wychowawca świetlicy edukacja wczesnoszkolna
Iwona Górska nauczyciel wychowanie fizyczne

Małgorzata Grochulska

psycholog

 
Monika Krzyczkowska wychowawca klasy II a, nauczyciel współorganizujący kształcenie edukacja wczesnoszkolna
Dorota Matussek nauczyciel j. niemiecki
Lidia Kwiatkowska nauczyciel współorganizujący kształcenie doradztwo zawodowe
Ewa Lipka wychowawca klasy VIII j. polski
Jolanta Łaba nauczyciel religia
Anna Marek nauczyciel współorganizujący kształcenie  
Anna Mądra wychowawca kl. I edukacja wczesnoszkolna,
plastyka, muzyka
Monika Mikulska-Saks wychowawca kl.VI j. angielski
Anna Mirkowska nauczyciel, bibliotekarz geografia, przyroda, 
Joanna Ochman wychowawca klasy 0 edukacja wczesnoszkolna,
Krzysztof Opiłka nauczyciel współorganizujący kształcenie  
Dominik Ryfa nauczyciel współorganizujący kształcenie  
Elżbieta Peterek nauczyciel technika
Elżbieta Sikorska wychowawca klasy VII, nauczyciel współorganizujący kształcenie historia, WOS
Andrzej Słoń wychowawca klasy V, wychowawca w świetlicy w-f, EDB, fizyka
Aleksandra Urbanek nauczyciel współorganizujący kształcenie biologia, chemia
Bartłomiej Warowny nauczyciel

religia

Alicja Żmijewska wychowawca klasy IV

matematyka