Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

im. Macieja Rataja

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7
edukacja wczesnoszkolna              
język polski              
język angielski              
język niemiecki              
historia i społeczeństwo              
przyroda/biologia              
chemia              
fizyka              
geografia              
matematyka              
zajęcia komputerowe/ informatyka              
plastyka              
muzyka              
zajęcia techniczne / technika              
wychowanie fizyczne              

 

Dziennik elektroniczny

Wirtualny spacer po szkole

Maciej Rataj patron szkoły

UKS Rakieta