Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

im. Macieja Rataja

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
edukacja wczesnoszkolna                
język polski                
język angielski                
język niemiecki                
historia i społeczeństwo                
przyroda/biologia                
chemia                
fizyka                
geografia                
matematyka              
zajęcia komputerowe/ informatyka              
plastyka                
muzyka                
zajęcia techniczne / technika                
wychowanie fizyczne                

 

Dziennik elektroniczny

Wirtualny spacer po szkole

Maciej Rataj patron szkoły

UKS Rakieta