Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

W dniu 3 października odwiedził naszą szkołę Jego Ekscelencja ksiądz biskup Rafał Markowski. Spotkanie z uczniami i pracownikami odbyło się w sali gimnastycznej i przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Dzieci powitały gościa krótkim i wesołym występem złożonym z wierszy i piosenek. Następnie ksiądz biskup zwrócił się do uczniów, wspominając swoje szkolne lata. Z uznaniem wyraził się o pracy nauczycieli, prosząc dzieci, aby ją ceniły i szanowały. Na koniec udzielił wszystkim błogosławieństwa.