Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

 

Program pracy wychowawczej podczas półkolonii letnich zorganizowanych pod hasłem „Wakacje na sportowo”
w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy
11.07.2022- 22.07.2022
Kierownik półkolonii: Iwona Górska
Założenia:
• Zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku.
• Kształtowanie właściwych postaw sprzyjających rozwojowi fizycznemu i emocjonalnemu oraz umiejętności współpracy w grupie.
• Przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z profilaktyką uzależnień.


Cele:
1. Integracja grupy.
2. Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie.
3. Rozbudzanie aktywności poznawczej i zainteresowań.
4. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych.
5. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych.
6. Rozwijanie aktywności fizycznej.
7. Poszerzenie wiadomości o otaczającym świecie.
8. Kształtowanie nawyków kulturalnych podczas wspólnych zabaw.
9. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Ramowy plan dnia:
8:00 – 8:30 schodzenie się dzieci, zajęcia integracyjne.
8:30- 9:00 II śniadanie
8:30 – 12:00 zajęcia tematyczne w grupach
13:00 – 13:30 obiad
13:30 – 15:30 zajęcia w grupach (gry i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.)
15:30 podwieczorek
15:30 – 17:00 (gry, zabawy, konkursy, itp.)

 

Plan zajęć na poszczególne dni
I TYDZIEŃ
11.07.2022 (poniedziałek)
8:00 – 9:00 schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności. Poznajmy się- gry i zabawy integracyjne.
9:30 – 10:00 II śniadanie
10:00-13:00 Zajęcia w grupach- wybranie nazwy grupy i piosenki, wizytówka grupy- robimy plakat. Gry i zabawy na boisku (piłka nożna, zbijak).
13:00 – 13:30 Obiad
14:00-15:20 Wspólne spotkanie, prezentacja grup. Podsumowanie dnia.
15:20 – 15:30 Podwieczorek
15:30 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.
12.07.2022 (wtorek)
8:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności.
Pogadanka o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
9:00 II śniadanie zabieramy na wycieczkę
09:00 – 12:30 Wyjazd do kina Cinema City Sadyba – „Minionki”
13:00 Obiad
14:00-15:20 Rozwijanie umiejętności muzycznych. Zajęcia w klasie.
15:20 Podwieczorek
15:20 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, zabawy z chustą animacyjną na powietrzu. Odbiór dzieci przez rodziców.
13.07.2022 (środa)
8:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności.
9:00 II śniadanie i obiad zabieramy na wycieczkę
09:00- 14:30 Wyjazd do Piaseczna na przejazd Koleją Wąskotorową- w planie ognisko, zabawy na sportowo.
15:00 Podwieczorek
15:30 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

14.07.2022 (czwartek)
8:00 – 9:30 schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności. Gry i zabawy integracyjne.
9:30 II śniadanie
10:15 – 12:45 BASEN- GRUPY MŁODSZE
11:15 – 14:00 BASEN- GRUPY STARSZE
13:00- 14:00 obiad
14:00- 16:00 Zajęcia w grupach (badminton, tenis, karaoke, zabawy z chustą animacyjną)
16:00 podwieczorek
16:20 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

 

15.07.2022 (piątek)
8:00 – 9:00 schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności. Poznajmy się- gry i zabawy integracyjne.
9:00 – 10:00 Zajęcia plastyczne (grupa I)- Fundacja Terapeuci dla rodziny
10:00 – 10:15 II śniadanie
10:30-11:30 Zajęcia plastyczne (grupa II)- Fundacja Terapeuci dla rodziny
11:30-12:30 Zajęcia plastyczne (grupa III)- Fundacja Terapeuci dla rodziny
13:00 – 13:30 obiad
13:00-14:00 Zajęcia plastyczne (grupa IV)- Fundacja Terapeuci dla rodziny
14:00- 15:00 Zajęcia plastyczne (grupa V)- Fundacja Terapeuci dla rodziny
15:00 – 16:00 Zajęcia plastyczne (grupa VI)- Fundacja Terapeuci dla rodziny
15:30 podwieczorek
16:20 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

II TYDZIEŃ
18.07.2022 (poniedziałek)
8:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności.
9:00 II śniadanie
9:00- 10:00 Grupa I- Grupa II- warsztaty „Kuchnia molekularna”- Bajowe Laboratorium.
10:00- 11:00 Grupa III- Grupa IV- warsztaty „Kuchnia molekularna”- Bajowe Laboratorium.
11:00- 12:00 Grupa V- Grupa VI- warsztaty „Kuchnia molekularna”- Bajowe Laboratorium.
13:00 obiad
14:00-16:00 Wykorzystanie tablicy interaktywnej- podchody w poszukiwaniu wiedzy- rozwijanie kreatywności u uczniów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości. Zajęcia w klasie.
16:00 podwieczorek
16:20 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

19.07.2022 (wtorek)
8:00 – 8:15 schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności. Gry i zabawy integracyjne.
II śniadanie zabieramy na wycieczkę
8:15- 12:00 wyjazd do Sali zabaw Funpark Digiloo- Warszawa
13:00 obiad
13:00- 13:45 Grupa I- Grupa II- trening tenisa ziemnego w hali.
14:00- 14:45 Grupa III- Grupa IV- trening tenisa ziemnego w hali.
15:00- 15:45 Grupa V- Grupa VI- trening tenisa ziemnego w hali.
15:30 podwieczorek
16:00-17:00 zajęcia w grupach, podwieczorek, zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

20.07.2022 (środa)
8:00 – 8:30 schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności. Gry i zabawy integracyjne.
II śniadanie zabieramy na wycieczkę
9:00 wyjazd do Zamku Królewskiego w Warszawie
10:00- 11:30- Grupa I, II, III warsztaty edukacyjne „Jeden dzień z życia króla”.
10:30- 12:00- Grupa IV, V, VI warsztaty edukacyjne „Jeden dzień z życia króla”.
13:00 obiad
14:00- 16:00- dyskoteka w sali gimnastycznej.
16:00 podwieczorek
16:20 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

21.07.2022 (czwartek)
8:00 – 9:30 schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności. Gry i zabawy integracyjne.
9:30 II śniadanie
10:15 – 12:45 BASEN- GRUPY MŁODSZE
11:15 – 14:00 BASEN- GRUPY STARSZE
13:00- 14:00 obiad
14:00- 16:00 Zajęcia w grupach (badminton, tenis, karaoke, zabawy z chustą animacyjną)
16:00 podwieczorek
16:20 – 17:00 zabawy na boisku szkolnym, odbiór dzieci przez rodziców.

22.07.2022 (piątek)
8:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci, sprawdzenie listy obecności.
9:30 II śniadanie
10:00- 12:00 Zabawy na placu zabaw, zajęcia sportowe- piłka nożna – duże boisko, zajęcia plastyczne- rysowanie, wydzieranie, wyklejanie, zajęcia w klasie, wykorzystanie tablicy interaktywnej- filmy szkoleniowe, gry planszowe.
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 15:00 Zajęcia w grupach
15:30 – 17:00 Wspólne spotkanie. Podsumowanie półkolonii. Niespodzianka zamiast podwieczorku.
Zajęcia oraz ich kolejność może ulec zmianie.