Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

na obrazku dziecko biegnie do szkoły, za nim znajduje się tablica, długopis, książka, farby i napis Witaj szkoło!

Z uwagi na trwającą pandemię i konieczność zachowania reżimu sanitarnego rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się podobnie jak w ubiegłym roku.

Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy 1 przychodzą do szkoły w towarzystwie jednego rodzica /opiekuna.

Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

01 września 2021 roku uczniowie spotkają się z wychowawcami według poniższego harmonogramu:

klasa

godzina

sala

wejście

Klasa „0”

9:30

Sala gimnastyczna

Od strony boiska, bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną

Klasa I

9:30

Sala gimnastyczna

Od strony boiska, bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną

Klasa II 

9:30

Sala 16

Wejście główne od strony ulicy

Klasa III a

9:30

Sala 20

Wejście główne od strony ulicy

Klasa III b

9:30

Sala 209

Wejście od strony boiska

Klasa IV

9:30

Sala 108

Wejście od strony boiska

Klasa V

9:30

Sala 121

Wejście od strony boiska

Klasa VI

9:30

Sala 106

Wejście przez szatnię od strony ulicy

Klasa VII

9:30

Sala 112

Wejście przez szatnię od strony ulicy

Klasa VIII

9:30

Sala 118

Wejście główne od strony ulicy

Spotkania z wychowawcami trwać będą około 0,5 godziny. Po spotkaniu wychowawcy odprowadzą uczniów do wyjścia (tego samego, którym wchodzili do szkoły).

 Msza św. rozpoczynająca rok szkolny - o godzinie 8.00 w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP.