Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

 Uśmiechnięty uczeń idzie z plecakiem drogą, za nim są tablica, książka, długopis, dzwonek.

Z uwagi na pandemię i konieczność zachowania reżimu sanitarnego rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się nieco inaczej.

Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy 1 przychodzą do szkoły w towarzystwie jednego rodzica /opiekuna.

Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

01 września 2020 roku uczniowie spotkają się z wychowawcami według poniższego harmonogramu:

klasa

godzina

sala

wejście

Klasa „0”

9:00

Sala gimnastyczna

Od strony boiska, bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną

Klasa I

9:00

Sala gimnastyczna

Od strony boiska, bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną

Klasa II a

9:00

Sala 20

Wejście główne od strony ulicy

Klasa II b

9:00

Sala 209

Wejście od strony boiska

Klasa III

9:00

Sala 102

Wejście przez szatnię od strony ulicy

Klasa IV

9:15

Sala 121

Wejście od strony boiska

Klasa V

9:15

Sala 106

Wejście główne od strony ulicy

Klasa VI

9:15

Sala 112

Wejście przez szatnię od strony ulicy

Klasa VII

9:30

Sala 118

Wejście przez szatnię od strony ulicy

Klasa VIII

9:30

Sala 108

Wejście główne od strony ulicy

Spotkania z wychowawcami trwać będą około 0,5 godziny. Po spotkaniu wychowawcy odprowadzą uczniów do wyjścia (tego samego, którym wchodzili do szkoły).

 Chętnych zapraszamy również na msze święte. (Informacja o mszach świętych tutaj)