Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

 Dzieci idące do szkoły. Mają książki, plecak, piłkę i długopis.

Od 27 lutego rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej. W celu dopełnienia formalności związanych z zapisaniem dziecka lub podanie informacji, w której szkole (przedszkolu) dziecko będzie realizowało przygotowanie przedszkolne / obowiązek szkolny należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w terminie 27 lutego - 28 marca 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00. 

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 szkoły podstawowej (dla dzieci spoza rejonu SP6) i RODO

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i RODO

3. Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (dla dzieci z rejonu SP6) i RODO

4. Oświadczenie woli - klasa 1

5. Oświadczenie woli - oddział przedszkolny

Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej dostępne są pod adresem https://www.konstancinjeziorna.pl/news/przedszkola-rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych