Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

KidSpeak 2016

W naszej szkole od zawsze dzieje się bardzo dużo. Konkursy, przedstawienia, projekty, zawody sportowe... Rzadko jednak zdarza się, że mamy okazję uczestniczyć w międzynarodowym projekcie. Dlatego też bardzo cieszymy się, iż udało nam się zaprosić do Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy dwoje studentów z bardzo odległych krajów, którzy poprowadzili tygodniowe warsztaty językowo-kulturowe, w których uczestniczyli nasi uczniowie.

W naszej szkole od zawsze dzieje się bardzo dużo. Konkursy, przedstawienia, projekty, zawody sportowe... Rzadko jednak zdarza się, że mamy okazję uczestniczyć w międzynarodowym projekcie. Dlatego też bardzo cieszymy się, iż udało nam się zaprosić do Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy dwoje studentów z bardzo odległych krajów, którzy poprowadzili tygodniowe warsztaty językowo-kulturowe, w których uczestniczyli nasi uczniowie.

W dniach 19-13 września 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy pojawiła się odrobina... egzotyki. Dlaczego? Otóż w tym dniu rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu KidSpeak prowadzone przez wolontariuszy z międzynarodowej organizacji AIESEC. Carla na co dzień mieszka w mieście Jassy w Rumunii, a Tuan pochodzi z Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) w Wietnamie. Studenci - wolontariusze zaplanowali zajęcia w każdej klasie, począwszy od zerówki do klasy szóstej, w trakcie których uczniowie mieli okazję nie tylko wykazać się umiejętnością porozumiewania się w języku angielskim ale również poznać kulturę i zwyczaje tak odległych krajów jakimi są Rumunia i Wietnam. Zajęcia dotyczyły geografii, kultury i tradycji krajów, z których nasi wolontariusze pochodzą. Poza obejrzeniem prezentacji multimedialnych oraz filmów dotyczących poruszanych zagadnień, uczniowie mieli okazję nauczyć się tradycyjnych tańców, poznać podstawy alfabetu wietnamskiego, a także poczuć się jak prawdziwi mieszkańcy tych krajów dzięki możliwości poznania krótkich zwrotów po rumuńsku i wietnamsku. Ponadto Carla próbowała uczyć tzw. tongue twisters (łamańców językowych) po rumuńsku, co zawsze kończyło się śmiechem. Już po pierwszym dniu nasi wolontariusze byli pod wrażeniem uczniów, którzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Carla z Rumunii oraz Tuan z Wietnamu przyjechali do nas w ramach współpracy z organizacją AIESEC zrzeszającą studentów z całego świata. Celem projektu KidSpeak, w realizację którego mieliśmy okazję się włączyć, jest zwrócenie uwagi na wielokulturowość, otwarcie dzieci młodzieży na otaczający ich świat a także rozwój umiejętności językowych.

Nasi uczniowie, a właściwie ich rodzice, również zaangażowali się w realizację projektu. Zadbali o to, by nasi goście nie nudzili się w Opaczy. W związku z tym Carla i Tuan mieli okazję poznać najpiękniejsze miejsca w naszej okolicy. Dzięki temu, że wolontariusze nie mówili po polsku, uczniowie musieli używać języka angielskiego, co niewątpliwie miało korzystny wpływ na rozwój ich umiejętności językowych.

Ostatniego dnia pobytu wolontariuszy w Opaczy, byli oni gośćmi honorowymi na naszym szkolnym ognisku i dyskotece.

Tydzień, który Carla i Tuan spędzili w Opaczy z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci i jesteśmy przekonani, iż w przyszłym roku również podejmiemy współpracę z organizacją AIESEC.

Nie możemy zapomnieć o osobach, dzięki którym realizacja projektu KidSpeak w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy stała się możliwa: pani Dyrektor, Małgorzacie Myszkowskiej, Radzie Rodziców oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wszelkie wsparcie. Szczególne podziękowania natomiast należą się państwu Grzybowskim, którzy z radością przyjęli Tuana pod swój dach oraz zapewnili i jemu i Carli cudowną opiekę w trakcie ich pobytu u nas. Dziękujemy!

KidSpeak

to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwraca on uwagę na wielokulturowość. Poprzez bezpośredni kontakt z różnymi narodowościami otwiera okno na świat. Są to warsztaty prowadzone przez praktykantów z całego świata. Każdy z nich przygotowuje indywidualny program zajęć, którego celem jest edukacja językowa oraz poszerzenie wiedzy o kulturze praktykanta. Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod, takich jak nauka poprzez gry, zabawę oraz inne zajęcia interaktywne oraz prezentacje.

Cele projektu:

  • poszerzenie wiedzy na temat danego kraju, m.in. dotyczącej geografii, kultury, historii,
  • rozwijanie umiejętności liderskich poprzez warsztaty i pracę w zespole oraz zdolności aktywnego uczenia,
  • pobudzanie oraz promowanie postaw tolerancji, społecznej odpowiedzialności wśród uczniów,
  • praktyczna nauka języka angielskiego.


Koordynatorem projektu w szkole była Pani Monika Mikulska-Saks. Dziękujemy!!!