Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy
Grupa uczniów z dyplomami

21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji odbył się Szkolny Turniej Drużynowy, w którym udział wzięło sześć drużyn, w każdej w nich byli uczniowie z klas 4-8. Drużyny zmierzyły się z zadaniami dotyczącymi między innymi ortografii, frazeologii i słowotwórstwa. Każda drużyna wykazała się wspaniałą wiedzą i została nagrodzona drobnymi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Poza tym uczniowie na lekcjach języka polskiego wykonali plakaty oraz lapbooki, w których umieścili ciekawostki o języku polskim.