Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Szanowni Rodzice i Uczniowie i Przyjaciele, zapraszam do udziału w akcji GORĄCZKA ZŁOTA PCK 2021, do której w tym roku przystąpiła Nasza szkoła. Patronat nad akcją objęła klasa V z wychowawcą Andrzejem Słoniem.Celem akcji jest:

a) Pozyskanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego, organizowanego przez PCK dla potrzebujących dzieci z terenu Warszawy i Mazowsza (wyjazdy, zajęcia prowadzone w okresie wakacyjnym organizowane lub współorganizowane przez PCK);

b) Pozyskanie funduszy na zajęcia pozalekcyjne dla potrzebujących dzieci z terenu Warszawy i okolic;

c) Uaktywnienie środowisk dziecięco – młodzieżowych oraz rodziców i uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka.

d) Promocja idei wolontariatu w środowisku dziecięco – młodzieżowym.

Akcja polega na zebraniu jak największej wagi „złotych” monet o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy. Monety należy przynosić do szkoły do
specjalnie ustawionego w tym celu pojemnika na dolnym korytarzu do 21 maja. Szkoła, która uzbiera najwięcej monet ma szansę na nagrody. Zbiórkę rozpoczynamy 1.03.2021.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!