Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Apel Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

do rodziców / opiekunów prawnych

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w dniach 12 - 25 marca 2020r.