24 kwietnia uczniowie i uczennice klas IV uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Geouniwersytet.

Zdjęcie żółtej żarówki, której żarlik tworzy nalis problem. 

Jeżeli nie znasz portu, do którego płyniesz  
i wiatry nie będą Ci sprzyjać
(Seneka)

Nasza szkoła bierze udział w pilotażowym projekcie "Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększenie kreatywności uczniów i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania". Celem projektu jest kształcenie  u nauczycieli umiejętności rozwiązywania problemów poprzez  tworzenie i rozwiązywanie przez uczniów  zadań problemowych  z różnych obszarów  matematyki i interdyscyplinarnych. Więcej na temat projektu przeczytasz TUTAJ.

Plakat promujący akcję Ratowniczy czytelnictwa przedstawiający ludzi z książkami 

 

Nasza szkoła współpracuje z Fundacją Powszechnego Czytania, której głównym założeniem jest podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. W ramach współpracy uczestniczymy  w projekcie fundacji pt.: Ratownicy Czytelnictwa.

W styczniu tego roku biblioteka szkolna otrzymała od fundacji wsparcie w postaci książek, w języku ukraińskim, polskim             i ukraińskim oraz angielskim dla uczniów z Ukrainy.

Bardzo dziękujemy Fundacji Powszechnego Czytania.

Zakończyliśmy szkolny etap II Ogólnopolskiego Konkursu Promującego Czytanie
„CzytaMY” organizowanego przez Śląską Szkołę Ćwiczeń, Szkołę Podstawową nr 33 z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach.
W każdej klasie wychowawca, bibliotekarz lub inny nauczyciel na godzinie
wychowawczej lub lekcjach zastępczych głośno czytał przez kilkanaście minut fragment
tekstu książki wybranej przez Organizatora Konkursu.

 Dzieci idące do szkoły. Mają książki, plecak, piłkę i długopis.

Od 27 lutego rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej. W celu dopełnienia formalności związanych z zapisaniem dziecka lub podanie informacji, w której szkole (przedszkolu) dziecko będzie realizowało przygotowanie przedszkolne / obowiązek szkolny należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w terminie 27 lutego - 28 marca 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00. 

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 szkoły podstawowej (dla dzieci spoza rejonu SP6) i RODO

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i RODO

3. Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (dla dzieci z rejonu SP6) i RODO

4. Oświadczenie woli - klasa 1

5. Oświadczenie woli - oddział przedszkolny

Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej dostępne są pod adresem https://www.konstancinjeziorna.pl/news/przedszkola-rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych