Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

im. Macieja Rataja

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja

Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP 123-117-18-19

 

Rada Rodziców

  • reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy,
  • przedstawia dyrekcji szkoły, nauczycielom, organom nadzorującym pracę szkoły opinie rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
  • podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności placówki,
  • opiniuje podstawowe dokumenty ustalające zasady działalności szkoły,
  • współdziała ze szkołą w zakresie wychowania i nauczania uczniów.

 

Prezydium Rady Rodziców:

  1. PRZEWODNICZĄCY
  2. SEKRETARZ 
  3. SKARBNIK

 

Rada dysponuje funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

90 8002 0004 0208 9728 2002 0001

Wydatkowanie tych środków określa PDF Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców (.pdf)

 

Zachęcamy wszystkich rodziców do uczestniczenia w zebraniach Rady Rodziców. Omawiane są wówczas bieżące sprawy naszych dzieci i szkoły.

 

PDF Regulamin Rady Rodziców (.pdf)

Dziennik elektroniczny

Wirtualny spacer po szkole

Maciej Rataj patron szkoły

UKS Rakieta