Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

im. Macieja Rataja

W tym roku naukę rozpoczęliśmy 3 września. Podczas uroczystości p. Dyrektor powitała wszystkich uczniów, a szczególnie ciepło tych, którzy próg naszej szkoły przekroczyli po raz pierwszy. Następnie zostali przedstawieni wychowawcy klas. Na koniec po tradycyjnym odśpiewaniu piosenki naszej szkoły, z życzeniami owocnej nauki udaliśmy się do klas na spotkanie z wychowawcami. 

Dziennik elektroniczny

NAUCZANIE ZDALNE

Maciej Rataj patron szkoły

BHP w czasie pandemii


Wirtualny spacer po szkole