Właścicielem budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy jest Gmina Konstancin - Jeziorna.

  • wartość budynków i budowli - 6 298 351,16 zł
  • wartość maszyn i urządzeń technicznych - 281 617,43zł
  • wartość innych środków trwałych - 206 415,91zł

Wartość majątku stałego razem - 6 786 384,50zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 06 marzec 2021 00:23 Urszula Puchalska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 marzec 2021 18:17 Urszula Puchalska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 marzec 2021 13:12 Urszula Puchalska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 marzec 2021 13:45 Urszula Puchalska