W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I i IV na zajęciach komputerowych będą uczyli się programowania w ramach innowacji pedagogicznej, opracowanej przez nauczyciela przedmiotu.