Zgłoszenia odnośnie nieobecności dziecka na obiedzie przyjmujemy do godziny 8:30
pod numerem telefonu 22 7542872