Oddział przedszkolny   

 

         Klasa 1a                   Klasa 1b