Informacje na temat naboru na rachmistrzów można znaleźć klikając w poniższy link:

https://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2021-styczen/nabor-kandydatow-przedluzony#cnt